Connect with us

Diğer İmalatlar

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da, lastik değiştirebilme şampiyonu Türkiye!

Published

on

 

Goodyear ve Avrupa Sürüş Okulları Federasyonu’nun(EFA) yeni araştırması güvenli araç bakımının Avrupalı genç sürücüler tarafındanbilinmediğini ortaya koydu. Eğitmenlere göre Avrupa ülkelerinde Belçikalı gençacemi sürücüler yol güvenliğinde araç bakımının önemi konusunda en düşük oranasahip.  Avrupalı sürüş eğitmenlerinegöre, acemi sürücülerin üçte birinden daha azı testi geçtikten sonra lastik değiştirebilmektedir.Türkiye ise yüzde 54 oranıyla lastik değiştirmeyi bilme konusunda Avrupa, OrtaDoğu ve Afrika bölgesinin lastik değiştirebilme şampiyonu !

Goodyear ve Avrupa Sürüş OkullarıFederasyonu (EFA) sürüş testini geçen genç sürücülerin araç bakımı hakkındakifarkındalıklarını 2,300’ün üzerinde sürüş eğitmenine sorduğu ankette ölçümledi.Anketten çıkan sonuçlar sürüş eğitmenlerinin gençlerin güvenli ve trafiğe-hazıraraç kontrolü ve muayenesine dair çok az bir bilgiyle sürüş testini geçtiğinigösteriyor.

Sürüş eğitmenlerine göre gençsürücülerin sadece dörtte biri (yüzde 24) testi geçtiğinde araç ışıkları ve rüzgârekranı sileceklerini kontrol etmeyi ve değiştirmeyi biliyor. Eğitmenlere göreacemi sürücülerin sadece üçte ikisi düzgün şekilde bir lastik basıncı izlemesistemi (TPMS) kullanabiliyor. Bilindiği gibi lastik hava basıncı, ve çalışmagöstergeleri ve ışıkların standart düzeyleri yol güvenliği için kritik önemesahiptir.

2012’de yapılanaraştırmada[1]acemi sürücülerin yüzde 45’i sürücü eğitiminin bir parçası olan lastikbasıncını kontrol etmeyi ve lastik değiştirebilmeyi bildiğini söylerken;2013’te sürüş eğitmenlerinin sadece yüzde 16’sı acemi sürücülerin lastikdeğiştirebileceğini düşünüyor. Sürüş eğitmenlerine göre, Çek Cumhuriyeti,Fransa ve Polonya’da acemi sürücülerin trafiğe hazır araç kontrolü vebakımından en yüksek yeterliliğe sahipken; Belçika, Hollanda ve İsviçreligençler, uygun araç bakımı konusunda minimum bilgi ile sürüş testlerini geçiyorlar.

Michel_Rzonzef_01

Goodyear TüketiciLastiklerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michel Rzonzef

Goodyear TüketiciLastiklerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michel Rzonzef Avrupa, Orta Doğu veAfrika’yı kapsayan araştırma bulgularını şöyle yorumladı: “Lastik durumunadaha yakından göz atmak güvenli sürüş için önemli. Enflasyonun, özellikle,yakıt tüketimi, lastiklerin potansiyel kilometresi ve aracın kullanımı ve frenperformansı üzerinde bir etkisi vardır. Bu bulgular sektör olarak, gençsürücülere neden lastik bakım konularında eğitim sağlamak için daha fazla çabagerektiğini ve lastiklerin güvenli olduğundan emin olmak için ne yapılmasıgerektiğini ortaya koymaktadır”  dedi.

Eğitmenlere göre lastikBasıncı İzleme Sistemi Kullanma oranı AB ortalamasında yüzde 21 iken Türkiye’debu oran yüzde 42’ye çıkıyor. AB ortalamasında sürüş eğitmenlerinin yüzde 6’sıacemi sürücülerin lastik değiştirmeyi bildiğini söylerken Türk eğitmenlerTürkiye’deki acemi sürücülerin yarısından çoğunun (yüzde 54) lastikdeğiştirmeyi bildiğini ifade ediyor. Bu oran İsviçre’de yüzde 1, Danimarka’da yüzd8, Avusturya’da yüzde 10 olarak ortaya çıkıyor. Türkiye yüzde 54 ile, lastikdeğiştirmeyi bilme konusunda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da en yüksek oranasahip ülke.

Konuyla ilgili olarak AvrupaSürüş Okulları Federasyonu Başkanı John Lepine, “Avrupa çapında sürüşeğitmenlerinin öğrencilerinin eğitiminde yol güvenliği için bakımlı araçlarınönemini billiyor olmasından çok mutluyuz. Benim tecrübeme göre, iyi eğitmenleryolda dikkatsizliklere neden olan çok önemli bakım işlemlerini öğretmeyetkisini üzerlerine alırlar” diyekonuştu.

 

Goodyear TüketiciLastiklerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michel Rzonzef ise “Sürüş eğitmenlerigenel araç performansı için öğrencilerin lastiklerin kritik önemini anlamalarınayardımcı olmada büyük çaba sarfediyorlar. Goodyear olarak biz, bu konudaharcanan çabanın farkındayız ve lastik bakım ve yol güvenliği hakkındaöğrenciler için en son eğitim materyali ve bilgiler ile eğitmenleri nasıldestekleyebileceğimizi araştırıyoruz” dedi.

Araştırma Hakkında:

Çalışma, sürüş eğitmenlerinin yol güvenliğibilinci, inancı ve uygulamalarına yönelik öğretim tutumlarının genç sürücülerarasında daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla Goodyear EMEA adınaReputation Inc. tarafından gerçekleştirilmiştir. Anket 15 farklı ülkede sürüşeğitmenlerine dağıtılan 37 soruyu kapsamaktadır.. Katılan ülkeler : Avusturya,Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda,Polonya, Rusya, İsviçre, İspanya, İngiltere, Türkiye ve Güney Afrika. Her ülkede sürüş eğitmenlerinin genelnüfusu araştırılmış, daha sonra anketi doldurmak için her ülkeden bir temsilciörneği gerekmiştir. Tüm anketlerden soruların cevapları harmanlanmış ve hembireysel ülke düzeyinde ve AB genelindeki düzeyde analiz edilmiştir. ABanalizine dahil edilen ülkeler şunlardır: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti,Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, İsviçre, İspanya, veİngiltere (örneklem büyüklüğü n = 2.334). Genel Avrupa analizi yapılırken,veriler bütün ülkelere eşit söz hak vererek, ülke nüfusuna göre eşit ağırlıklıolmuştur. Saha çalışması 2013 Ağustos ayından Eylül ayına kadargerçekleştirilmiştir. Mülakatlar her ülkenin yerel dilinde çevrimiçiyapılmıştır. Araştırmanın tüm sonuçları istek üzerine mevcuttur. Bu araştırma2012 yılında 16 ülkede 6400 acemi sürücü arasında gerçekleştirilen araştırmayıoluşturmuştur: (Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa,Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Rusya, İspanya, İsveç, İsviçre, GüneyAfrika, Türkiye ve İngiltere).

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. hakkında

Üretim, satış ve satış-sonrasıhizmetleri ile lastik sektöründe faaliyet gösteren Goodyear Lastikleri T.A.Ş.,dünyadaki en büyük lastik üreticilerinden olan Goodyear Tire and RubberCompany’nin Türkiye’deki iştiraki olarak, 1 Eylül 1961’de kuruldu. GoodyearLastikleri T.A.Ş.; Türkiye’de 1,200’ü aşkın çalışanı ile İzmit veAdapazarı’ndaki 2 üretim tesisinde faaliyet göstermektedir. Şirket, ürünleriniGoodyear, Dunlop, Fulda, Sava ve Debica markaları altında üretip tüketicilerinesunmaktadır. Şirket Türkiye’de, yaklaşık 600 bayisi ve 300’ü aşkın araçservisleri kanalıyla tüketicilere hem tüketici lastikleri hem de ticarilastikler ve hizmetler sunmaktadır. Goodyear Lastikleri T.A.Ş., ürünleri veTürkiye’deki faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, www.goodyear.com.tr adresini ziyaretedebilirsiniz.

 

Avrupa Sürücü Okulları Federasyonu (EFA) hakkında

EFA, sürüş talimatı; sürüşeğitmenlerinin eğitimi; sürüşün iyileştirilmesi; acemi sürücülerin diğereğitimleri; çevre dostu sürüş; yol güvenliği ile ilgili tüm sorular ile ilgilitüm Avrupa yetkilileri, kurum ve kuruluşlar ile 24 Avrupa ülkesinden 25 SürüşOkulu Federasyonlarının payını temsil etmektedir. Bu yol güvenliğindeiyileşmeye yol açan girişimleri teşvik eder. Temel hedefleri şunlardır: Eğitiminuyumlaştırılması ve eğitmen ve / veya sürüş öğretmenlerinin incelenmesi;Sürücülerin her kategoride eğitimi için müfredatın ve eğitim kavramlarınınhazırlanması ve uyumlaştırılması; Sürücülerin her kategoride ileri düzeyeğitimi için müfredatın hazırlanması ve uyumlaştırılması; Eğitiminuyumlaştırılması ve sürücülerin incelenmesi; Muayene kuruluşlarının ve sürüşsınavı görevlilerinin kalite standartlarının uyumlaştırılması. EFA siyasi vemezhepsel konularda nötr olan profesyonel bir dernektir.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İmalatlar

CITS’in Genel Müdürü Ertan Göral oldu

Published

on

By

Coşkunöz Holding’in kurduğu CITS Bilgi Teknolojileri’nde üst düzey atama gerçekleşti. Sektörün deneyimli yöneticilerinden Ertan Göral, şirketin Genel Müdürlüğü görevine getirildi

Coşkunöz Holding’in bilgi teknolojileri konusundaki tecrübesini bir üst boyuta taşımak için 2016 yılında kurduğu CITS’de Temmuz ayı itibarıyla Genel Müdür ataması gerçekleşti. Bulut bilişim ve yazılım hizmetleri konusunda faaliyet gösteren CITS’ın yeni Genel Müdürü Ertan Göral oldu. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde danışmanlık ve bilgi teknolojileri yönetiminde 25 yılı aşkın deneyim kazanan Göral, şirketin projelerine önderlik edecek, bilgi teknolojileri alanında inovatif çalışmalarda bulunacak.

Farklı yöneticilik pozisyonlarında görev alarak Bilgi Teknolojileri stratejisini ve yönetimini geliştirip başarılı işlere imza atan Ertan Göral, CITS bünyesinde, Ar-Ge Merkezi ortaklığıyla, dijital çalışmalara değer katarak inovatif çözümler sunacak. Şirketin akıllı üretim sistemleri, veri analitiği ve makine öğrenmesi alanlarındaki projelerde yer almasının yanı sıra, CITS’in paydaşlar ve karar vericiler tarafından “güvenilir iş ortağı” olarak yarattığı birlikteliklerin sürdürülmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirecek.

CITS bünyesine katılmadan önce 2018 yılından bu yana Mavi’de Global IT Direktörü (Global CIO) pozisyonunda yer aldı. Lisans eğitimini 1991 yılında Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Göral, aynı yıl Raks Elektronik’te iş hayatına atıldı. 1996 yılından itibaren Bimsa, PwC Danışmanlık Hizmetleri, IBM Global Business Services ve KPMG Türkiye kurumlarında danışman, proje yöneticisi, direktör gibi pozisyonlarda çalışmalarını yürüttü. 2012 yılının Kasım ayı ila 2018 yılları arasında ise Memorial Sağlık Grubu’nda IT Direktörü (CIO) olarak görev aldı.

Ertan Göral, evli ve 1 çocuk sahibidir. Amatör olarak yelken, bilardo ve fotoğrafçılıkla ilgilenen Göral Turkish Business Network ve CIO Kulübü Üyesi’dir.

Continue Reading

Diğer İmalatlar

Şişecam’ın 2013 yılı satışları 6 milyar TL’ye net karı 454 milyon TL’ye ulaştı

Published

on

By

Şişecam Topluluğu’nun 2013 yılı net satışları bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla 5.954 milyon TL’ye, net karı ise 454 milyon TL’ye ulaştı. Topluluk, 2013 yılında toplamda yaklaşık 1,7 milyar TL yatırım harcaması gerçekleştirdi.

 

2013 yılında,  bir önceki yıla kıyasla  % 12 oranında artışla, 5.954 Milyon TL civarında konsolide net satış gerçekleştiren Şişecam Topluluğu,  2013 yıl sonu itibariyle net kar tutarını da 454 milyon TL seviyesinde açıkladı.  Topluluğun 2013 yılında yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlarında toplam 3,6 milyon ton cam, 2 milyon ton soda, 3,3 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirildi.

Türkiye’den yapılan ihracat ile yurtdışı üretiminden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların toplam satışlar içindeki payı % 47 mertebesinde olup, yılsonu itibariyle Topluluğun Türkiye’den yapılan ihracatı 837 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

isecam Genel Muduru Ahmet Kirman

Şişecam Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman

Şişecam Topluluğu’nun 2013 yılına ilişkin mali tablolarını açıklamasının ardından Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Kırman, 2013 yılı sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Yılsonu itibariyle konsolide net satışlar, önceki yılın % 12 oranında üzerinde 5.954 milyon TL olarak gerçekleşti. En önemli ihraç pazarımız olan Avrupa Bölgesi ekonomisinin küçülmeye devam ettiği ve global büyümenin de son derece sınırlı kaldığı 2013 yılında, yine de ihracatımız % 2,7 artarak 837 milyon ABD dolarına ulaştı.  Brüt kar marjımız % 25, brüt karımız ise 1.494 milyon TL seviyesinde oluştu.  2012 yılında yerel ve global piyasa koşulları gereği satış fiyatlarına yansıtılamayan maliyet artışlarının, 2013 yılı içerisinde kademeli olarak satış fiyatlarına yansıtılması ve gerçekleştirilen maliyet tasarrufuna yönelik projeler sonucu, 2013 sonu itibariyle konsolide FAVÖK marjımız bir önceki yıla kıyasla 2,4 puan artışla % 20,5 oranında gerçekleşti. 2013 yılsonu itibariyle 1.223 milyon TL seviyesindeki konsolide FAVÖK hacmi ve 635 milyon TL tutarındaki finansman gideri öncesi faaliyet karımız önceki yıla kıyasla sırasıyla % 26,7 ve % 41,4 oranında arttı. Ana ortaklık payına düşen net kar ise % 41,6 oranında artarak 432 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. ”

Yılsonu itibariyle toplam 1.674 milyon TL düzeyinde yatırım harcaması yapıldığını belirten Kırman, şöyle devam etti: “Vizyonumuz doğrultusunda, düzcam grubumuzun devam eden Türkiye, Rusya, Bulgaristan ve Romanya yatırımlarının yanı sıra Hindistan’daki ortaklık ve Almanya’daki şirket alımı, cam ev eşyası grubumuzun Bulgaristan’da tamamladığı, Rusya’da ise devam eden fırın yatırımları, cam ambalaj grubumuzun Eskişehir’de faaliyete geçen yeni fabrikası ve kimyasallar grubumuzda gerçekleştirilen kapasite artış yatırımları sonucunda, 2013 yılı başında da öngördüğümüz şekilde yılı 1,7 milyar TL’ye yakın, yüksek bir yatırım tutarıyla tamamladık. Tüm bu yatırımlar sonrası 2012 yılı sonuna göre % 18 oranında artışla 6,6 milyar TL seviyesine ulaşan öz kaynaklarımız ve 1.953 milyon TL tutarındaki likit kaynaklarımızla bilançomuzun sağlıklı ve güçlü yapısını koruyoruz.”

Continue Reading

Diğer İmalatlar

Atlas Halı nano mucizesi ile yüzde 350 büyüdü

Published

on

By

·         Atlas Halı’nın bir dünya buluşuna imza atarak geliştirdiği; kendi kendini temizleyebilen, leke, küf, bakteri, mayt ve mantar barındırmayan; evin her alanında güvenle kullanılabilen; sağlıklı, doğal iletkenlik özelliği ile vücuttaki statik elektriği alarak stresin azalmasına yardımcı olan nano halıları, 2013’te büyüme rekoru kırdı!

·     2013 Nisan ayı sonunda nano halılarının lansmanını yapan ve nano halılarını piyasaya sunalı henüz bir yılı doldurmadan cirosunu bir önceki yıla oranla yüzde 350 oranında artıran Atlas Halı, bayi sayısını da nano halıları ile 117’den 330’a çıkardı.

·         Atlas Halı Genel Müdürü Dr. Meriç Bebitoğlu, “Bize inanarak ürünlerimize yer açan bayilerimize destekleri için teşekkür ediyorum. 2014’de yurtdışı pazarlarımıza Avrupa’yı ekliyor ve ilk olarak da önümüzdeki ay Almanya’da satışa başlıyoruz. Yurtdışı projeksiyonumuz, Atlas nano halıları yenilikçi ve akıllı bir ürün olarak, katma değerli biçimde pazarlamak… Yenilikçi yaklaşımlarımızla da her zaman en iyiyi sunmaya devam edeceğiz” dedi.

·         Naksan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Taner Nakıboğlu da, 2011 yılı sonunda Naksan çatısı altındaki yerini alan Atlas Halı’nın büyümesinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirterek, “Atlas Halı’nın bu dünya buluşuyla, başarılarıyla gurur duyuyoruz. Hedefimiz, her konuda yanında olduğumuz Atlas Halı’nın Türkiye’de kazandığı güçlü ivmeyi daha da artırmak ve tabi ki ileriki aşamada da bu gururu Naksan Holding güvencesiyle bütün dünyaya taşımak” dedi.

ATLAS LOGO YENI

Teknoloji harikası nano halıları ile halı sektörüne yenilikçi bir soluk katan, dünya halı sektörüne bir Türk markası olarak buluş armağan eden Atlas Halı, 2013’te büyüme rekoru kırdı. Halının kendi kendini temizlemesini ve leke barındırmamasını sağlayan nano teknolojisi ile Nisan ayında yapılan lansman sonrası atağa kalkan ve tüm koleksiyonlarını nano özelliğe kavuşturan Atlas Halı, nano halılarıyla 10 ay gibi kısa bir sürede hem cirosunu yüzde 350 oranında artırdı, hem de bayi sayısını 117’den 330’a çıkardı.

‘Büyümemizin temeli yenilikçi yönetim yapımız’

Atlas Halı, yeni gelişmeleri ve 2014 hedeflerini açıklamak üzere Gaziantep’te bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Atlas Halı Genel Müdürü Dr. Meriç Bebitoğlu ve üst düzey yetkililerinin yanı sıra Naksan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Taner Nakıboğlu da katıldı.

Toplantıda konuşan Atlas Halı Genel Müdürü Dr. Meriç Bebitoğlu, büyümelerinin ardındaki temel gücün Naksan Holding’in iş dünyasının dinamiklerini iyi ölçümleyen, inovasyon ve Ar-Ge’ye açık yapısı olduğunu söyledi. Bebitoğlu, “2011 yılı sonunda 46 yıllık köklü bir marka ama yeni bir şirket olarak Naksan Holding bünyesine katılan Atlas Halı markası ile ilgili ön hazırlık çalışmalarımızı tamamladıktan sonra, tam anlamıyla 2012 yılında çalışmalarımıza başladığımızı söyleyebilirim. Markada yaptığımız yenilikler, iyileştirmeler ve geliştirmelerle ve Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımlar sonucu ulaştığımız nano halı buluşu ile dünya halı sektörüne de benzersiz bir armağan sunmuş olduk” dedi.

Kendini temizlerken, yüzeyindeki organik kirlerin ışık altında parçalanıp yok olmasını sağlayan nano halılarla sağladıkları 2013 rekor büyümeye ilişkin rakamları açıklayan Bebitoğlu, şunları söyledi: “2013 Nisan’ında lansmanını yaparak Türkiye’ye tanıttığımız ve dünyada eşi benzeri olmayan nano halılarımız ile büyük bir atılım gerçekleştirdik. 2013 yılında yüzde 350’lik büyüme sağladık. En büyük patlamayı ise bayi sayımızda yaşadık. 2012 yılında 117 olan bayi sayımız 2013 yılında 330’a yükseldi. 2014 yılında bayi sayımızı 500’ün üzerine, ciromuzu ise 35 milyon TL’ye çıkarmayı planlıyoruz. Bize inanarak ürünlerimize yer açan bayilerimize destekleri için teşekkür ediyorum. Sağlıklı, çevreye duyarlı koleksiyonlarımızı yüksek kaliteyle üretmeye, ürün yelpazemizi genişletirken en iyiyi, üstelik erişilebilir fiyatlarla sunmaya devam edeceğiz. Yenilikçi yaklaşımlarımızla da her zaman sektörün öncü markalarından biri olmak için var gücümüzle çalışmaya sürdüreceğiz” dedi.

Avrupa’da satışlar Mart ayında başlıyor

Türkiye ekonomisinin en güçlü gruplarından biri olan Naksan Holding güvencesiyle Atlas Halı’yı Azerbaycan ve Kazakistan ile Ortadoğu ülkelerinde tüketiciyle buluşturdukları bilgisini veren Dr. Meriç Bebitoğlu, nano halıların önümüzdeki ay itibariyle başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde satışa çıkacağı müjdesini de verdi. Bir Türk markası olarak dünyaya bu buluşu sunmaktan onur ve mutluluk duyduklarını paylaşan Bebitoğlu, yurtdışı projeksiyonlarının Atlas nano halıları, yenilikçi ve akıllı bir ürün olarak, katma değerli biçimde pazarlamak olduğunu vurguladı. Bebitoğlu, dünyada halının 2300 yıllık bir geçmişi olduğunu ve Türkiye’yi dünya halıcılığının kalbi olarak kabul etmek gerektiğini aktararak, “Dünya halı sektörünün liderlerinden biri olan Türkiye’nin yenilikçi oyuncularından biri olarak arenada yerimizi alıyoruz” dedi.

Atlas Halı Türkiye’nin ezber bozan markası!

Birçoğumuz tarafından Türkiye’den bir icat, buluş yapılmadığının konuşulduğunu hatırlatan Bebitoğlu, “Türk halı sektöründe ezber bozan markalardan biri olduk ve bu inovatif ürünümüzü dünya halı sektörü ile tanıştırmak için çalışmalarımızı hızlandırdık. 2014 yılı ilk yarısı içinde yeni pazar görüşmelerimizi neticelendirip sizlere de gelişmeleri ileteceğiz. Vizyonumuz sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok köşesinde tüketicinin ‘ İyi ki Atlas Halı aldım’ demesi ve Atlas halısız ev kalmaması…” dedi. Yeni sezonda “nano halı” reklam ve tanıtım faaliyetlerine hız vererek, mucize nano halılarını herkesin keşfetmesini sağlamayı; binlerce evde yer almayı planladıklarını belirten Dr. Meriç Bebitoğlu, reklam ve tanıtım çalışmalarını 2014 yılı içinde yoğunlaştırarak sürdürmeyi planladıklarını açıkladı.

Taner Nakıboğlu: ‘Hedefimiz gurur duyduğumuz bu buluşu dünyaya taşımak’

Naksan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Taner Nakıboğlu ise, Türkiye’nin en köklü markalarından biri olan Atlas Halı’nın, 2011 yılında Naksan çatısı altındaki yerini aldığını ve kısa sürede kazandığı başarının kendilerini de mutlu ettiğini aktardı. Nakıboğlu, “Atlas Halı, Naksan Holding bünyesinde yer alan ileri teknolojiye sahip üretim tesisleri, Türk halıcılığına yön veren AR-GE çalışmaları, yenilikleri ve hızla genişleyen bayi ağı ile kısa sürede yeniden sektör öncüleri arasındaki yerini aldı. Kalitesiyle olduğu kadar tasarımlarıyla da iddiasını ortaya koyan Atlas Halı’nın 2011 yılından bu yana gösterdiği gelişim, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Atlas Halı için hedefimiz bir yandan Türkiye pazarında kazandığımız ivmeyi artırmak bir yandan da markamızı yurtdışında yeni pazarlara taşımak; böylece Atlas Halı’yı Türkiye’de ve dünyada halı sektörünün lokomotif markası haline getirmek ve bu gururu Naksan Holding güvencesiyle bütün dünyaya taşımak” dedi.

Nano Halı: Dünyada ilk ve tek !

Atlas Halı’nın hızlı büyümesinde en büyük pay, halı sektöründe nano teknolojisini hayata geçirmesi oldu. Dünyada ilk ve tek olan nano halılar, tamamen Türk mühendislerce suyun üzerinde yaşamasına rağmen su iticilik özelliğine sahip nilüfer çiçeğinden esinlenerek yaratıldı. Nano halının üstün özellikleri, Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’nin (UNAM) “Kolay Temizlenebilirlik, Işık Etkisi ile Kendi Kendine Temizlenme Testleri ve Raporu”; Uluslararası test ve değerlendirme kurumu INTERTEK’in “Bakteri Barındırmama Testi ve Raporu” ve T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın “Gıda Migrasyon Testi” ile de onaylandı. 1.2 milyon TL’lik uzun soluklu bir Ar-Ge çalışmasının ürünü olan nano halılar, aşağıda yer alan üstün özellikleri nedeniyle benzerlerinden sıyrılıyor ve uzun yıllar ilk günkü gibi kalıyor.

·         Işık etkisiyle kendi kendini temizleyebiliyor.

·         Sıvı iticilik özelliği sayesinde leke barındırmıyor.

·         Küf, bakteri, mayt ve mantar barındırmıyor

·         Doğal iletkenlik özelliği ile vücuttaki statik elektriği alarak stresin azalmasına yardımcı oluyor.

Continue Reading

Yorumlar

  • {{{ review.rating_post_title }}}
    User Avatar
    {{{ review.rating_title }}}

    {{{review.rating_comment | sstr | nl2br}}}

    Show

Trendler